Spelregels en aanmelden - ASH

Spelregels en aanmelden

Spelregels Club van 50 

- deelnemers betalen jaarlijks € 50,-; opzeggen kan jaarlijks 
- je mag inschrijven met je eigen naam, bedrijfsnaam, naam van een instelling, vereniging, 
  familie, vriendengroep, team etc. (bijnamen mag ook, als deze binnen de fatsoensgrenzen 
  blijven) 
- in de kantine hangt een bord met daarop de namen van de deelnemers 
- je mag meerdere keren inschrijven (dus bijvoorbeeld je eigen naam en je bedrijfsnaam), maar 
  dan betaal je uiteraard € 100,- 
- Wil je mee doen? Vermeld op een briefje de gegevens die onderaan dit blad genoemd staan 
  en doe daarbij € 50,- en lever dit in bij Danny Bijl, Carola van Mourik of in de  bestuurs-  kamer van  v.v. ASH. Overmaken mag ook onze bankrekening.
  In de  omschrijving graag de gegevens vermelden zoals 
  hieronder genoemd met daarbij de omschrijving ‘Club van 50’. Let op: als je inschrijft als 
  groep of team dan graag ook de naam van de contactpersoon invullen. 
- er wordt 1x per jaar vergaderd in de eerste week van september; het lidmaatschapjaar loopt 
  van 01 september t/m 31 augustus 
- iemand die lid wordt in de loop van het jaar kan de keuze maken of hij/zij meteen lid wordt 
  of zijn lidmaatschap in laat gaan per september van het aankomende jaar 
- ideeën voor de bestemming van de opbrengst kunnen gedurende het hele jaar ingeleverd 
  worden via de ideeënbus 
- begin augustus worden de leden d.m.v. een brief of email er aan herinnerd dat zij ideeën 
  kunnen inbrengen en krijgen zij het verzoek hun lidmaatschapsbedrag over te maken 
- half augustus krijgen de leden een uitnodiging en agenda voor de jaarlijkse Algemene Leden- 
  vergadering; hierop zullen de ingebrachte ideeën vermeld worden 
- Op de Algemene Ledenvergadering wordt door middel van stemmen het project voor het 
  volgende lidmaatschapsjaar bepaald (dit kunnen meerdere (kleine) projecten zijn) 
- bij het stemmen geldt dat één stem uitgebracht wordt per inschrijving/bordje. (voorbeeld: de 
  activiteitencommissie bestaat uit 7 leden; zij mogen echter één stem uitbrengen) 
- niet besteed geld blijft onder beheer van de Club van 50 en wordt meegenomen in het 
  volgende project 

Naam (zoals je op het bord vermeld wilt worden)___________________________________ 

Adres______________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats________________________________________________________ 

Telefoonnummer_____________________________________________________________ 

Emailadres__________________________________________________________________ 

Naam van de contactpersoon (als je als groep inschrijft)______________________________

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!