Algeme Ledenvergadering 20 november 2023 - ASH

Algeme Ledenvergadering 20 november 2023

4 november 2023 13:15


Beste ASH’er,

Op 20 november 2023 vindt om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering van ASH plaats. Je bent van harte welkom bij ASH, Korfgraaf 3 in Hellouw. Verslagen zijn ter inzage beschikbaar vanaf 19.30 uur. Concept statuten vv ASH liggen per 6 november ter inzage in de bestuurskamer en zijn beschikbaar via de website.

Hartelijke groet namens het bestuur van ASH,

Nellie Donker
Voorzitter vv A.S.H.

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda

 

 1. Verslag ALV d.d. 21 november 2022 (ter inzage)

 

 1. Mededelingen
 • Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023 en ALV (aftredend Nellie Donker)
 • Jaarverslag secretaris (ter inzage)

 

 1. Goedkeuring statuten vv ASH (Concept statuten ter inzage in bestuurskamer en op website): 20230803 Concept STATUTENWIJZIGING ASH

 

 1. Financiën
 • Jaarverslag penningmeester (ter inzage)
 • Verslag van de kascontrolecommissie 2023 (Kees van den Heuvel/Arnoud van Arendonk)
 • Benoeming kascontrolecommissie 2024
 • Verhoging contributie per 1 juni 2024

 

 1. Bestuur:
 • Aftredende bestuursleden: Jens Duizer, Bernd Duizer, Henk van Mourik
 • Kandidaat rol van penningmeester: Jasper Veldman

 

 1. Rondvraag en sluiting
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!